Gündem

Toy, “Su konusunda tedbir alınması gerekiyor”


Toy, “Su konusunda tedbir alınması gerekiyor”

Hakan BAKAR/SİVAS-BHA

Toy, konuşmasında şunları ifade etti. “Su; tüm canlıların varoluş kaynağı ve tüm yaşamsal döngülerin ana bileşenidir. Hayatın idamesi ancak su ile mümkündür. Tarih boyunca toplumlar yerleşim yerlerini su kaynaklarına yakın kurmuş, en önemli medeniyetler su havzalarında gelişmiştir. Suyun yokluğu birçok medeniyetin de yurdundan göç etmesine, zayıflamasına hatta yıkımına sebep olmuştur. Dünyanın bize daha ne kadar ev sahipliği yapacağını dolayısıyla insanın dünya üzerindeki kaderini yine insanın su ile olan ilişkisi belirleyecektir. “Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.” şeklindeki Kızılderili atasözü insanoğlunun hırsının, açgözlülüğünün, bedeli ne olursa olsun sahip olma ve tüketme arzusunun dünyaya ve yaşam kaynaklarına verdiği zararı ve sonunda maruz kalacağı senaryoyu çok iyi ifade etmektedir. Erişilebilir tatlı su miktarının, toplam su varlığının yüzde birinden az olduğu, bugün bile küresel olarak 10 insandan 3’ünün güvenilir suya erişiminin olmadığı dünyamızda, yağışların giderek azalması ve değişen iklim şartları beraberinde bilinçsiz su tüketimi nedeniyle tarım arazileri, sulak alanlar, akarsu ve dereler, yer altı su kaynakları kuraklık tehdidiyle kaşı karşıyadır. Bu verilerden yola çıkılarak ön görülen 2030 yılında 700 milyon insanın su kıtlığı sebebiyle yerinden olacağı tahminine dayalı bir distopya her türlü tedbiri almamız gerektiğini bize anlatmaktadır. Bu sebeple geçmişten aldığımız en önemli miras ve gelecek nesillerden bize emanet olan su için ulusal ve küresel mutabakatla doğru politikalar geliştirmeli ve uygulamalıyız.” ifadelerine yer verdi.

Toy, “2023 yılının ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanı’mızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın koordinasyonu ile başlatılan “Ulusal Su Verimliliği Seferberliği” su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için içinde bulunduğumuz konjonktür sebebiyle hayati önemdedir. Yine Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılarak küreselleşen Sıfır Atık Hareketi gibi bu proje de beynelmilel ve cihanşümul bir hareket olacaktır. Ak Parti hükümetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke genelinde baraj sayısını 992’ye, içme suyu tesisini 386’ya, sulama tesisini 3 bin 400 e çıkarmak ve orman varlığımızı artırmak suretiyle su varlığımız için gerekli çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 2023-2033 yılları arasında devreye aldığımız “Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ve beraberinde yürüteceğimiz “yağmur suyu hasadı”, “su ayakizi” ve “gri su kullanımı” gibi alternatif su verimliliği uygulamaları ile de bu mücadeleye hız vereceğiz. Sonuç olarak toplumda su okuryazarlık düzeyinin yükselmesi ile birlikte kaynağını kalıcı zarara uğratmadan, suyun doğal denge içerisindeki döngüsü ile uyumlu, aynı zamanda hem mevcut hem de gelecekteki ihtiyaçları doğru bir şekilde tespit ederek sürdürülebilir su yönetimini tesis etmeliyiz. Tüketim çılgınlığı ve israfın bir kültür halini aldığı günümüzde, suyun ve diğer kaynakların sınırsız olduğu ve asla tükenmeyeceği düşüncesine kapılmadan, tüm vatandaşlarımızı hayat kaynağımız suya vefa göstermeye, su okuryazarlık düzeyini yükselterek sürdürülebilir bir su yönetimi için gayret göstermeye davet ediyorum.” şeklinde ifade etti.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu